Нові автодизелі на новому Камазе

Результат — фірмовий модельний ряд, що включає декілька сімейств дизелів КАМАЗ.

Так, сімейство, двигуни якого відповідають екологічним нормам Євро-2, включає дев'ять моделей дизелів з турбонаддувом і охолоджуванням наддувочного повітря, Зокрема сім моделей (740.35-400, 740.50-360, 740.51-320, 740.52-260, 740.53-290, 740.37-400, 740.38-360) — розмірністю 120 х 130 мм і дві (740.30-260 і 740.31-240) - розмірністю 120 х 120 мм. Всі вони призначені для установки на модернізовані автомобілі КАМАЗ, самоскиди КАМАЗ-65115 і КАМАЗ-6520, нові транспортні автомобілі КАМАЗ-5360 і КАМАЗ-5460, автобуси і автомобілі сімейства Мустанг. Базова модель цього сімейства — двигун КАМАЗ-740.50-360,

Як видно сімейство охоплює досить широкий потужностний (177—294 кВт, або 240—400л. с.) і по моменту (932—1766 Н м, або 95—180 кгс м), що крутить, діапазони, що і робить його придатним для застосування на всіх моделях і модифікаціях АТС, що випускаються в даний час Камазом. Крім того, мінімальна питома витрата палива у двигунів даного сімейства складає 201—206 г/(кВт ч), йди 148—152 г/(л. с. ч), витрата масла на чад не перевищує 0,2 % витрати палива, а ресурс рівний 800 тис. Км. пробігу, що не гірше, ніж у багатьох дизелів зарубіжного виробництва.

До теперішнього часу розроблені, пройшли сертифікаційні випробування і йдуть експлуатаційні випробування досвідчено-промислової партії двигунів КАМАЗ-740.60-360, КАМАЗ-740.61-320 і КАМАЗ-740.62-280, відповідних нормам Євро-3 Поки їх оснащують традиційною паливною апаратурою з електронним регулятором, розробленою у ВАТ ЯЗДА. Проте на них планується ставити і паливну апаратуру типу Р7100 з електронним регулятором Re-30 фірми Бош. Основні технічні характеристики даних дизелів наступні: мінімальна питома витрата палива — 204—206 г/(кВт ч), або 150—152 г/(л. с. ч); витрата масла на чад — не більше 0,1 % витрати палива; ресурс — не менше 800 тис. Км. пробігу.

У стадії завершення розробки знаходяться і дизелі, відповідні нормам Євро-4. Вони, в порівнянні зі своїми попередниками, мають ряд конструктивних змін, пов'язаних з установкою перспективної системи топлівоподачи, доведенням робочих процесів (чотирьохклапанний газорозподіл, нова форма камери згорання, центральне розташування форсунки) і введенням системи рециркуляції відпрацьованих газів. Планований рівень його технічних характеристик: мінімальна питома витрата палива — 194—197 г/(кВт ч), або 143—145 г/(л. с. ч); витрата масла на чад — не більше 0,05 % витрати палива; ресурс — не менше 1 млн. Км. пробігу.

Початі роботи по V-образным шестициліндрових дизелях з турбонаддувом і охолоджуванням наддувочного повітря потужністю від 147 до 177 кВт, або від 200 до 240 л. с., призначених для установки на автомобілі і автобуси КАМАЗ. Створюються вони на базі моделі КАМАЗ-740.30-260. Очікуваний рівень уніфікації запчастин КАМАЗ — 76 %. Та і взагалі потрібно сказати, що і модернізовані і перспективні восьми- і шестициліндрові транспортні дизелі КАМАЗ мають дуже високий рівень уніфікації по відношенню до базового КАМАЗ-740.30-260. Так, у двигунів рівня Євро-2 вона досягає 97 %, у двигунів рівня Євро-3 - 87 %.

З початку випуску (1976 р.) і до теперішнього часу КАМАЗ постійно удосконалює свої двигуни, покращуючи їх техніко-економічні показники — ресурс, паливну економічність, витрату масла на чад, рівень шуму, викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами, максимальний момент, що крутить. У результаті за 28 минулих років ресурс дизелів збільшився більш ніж в 4 рази, максимальний момент, що крутить, — більш ніж в 2 рази, питому витрату палива, навпаки, знизився на 9 %, а витрата масла на чад — в 8 разів.

Особливо інтенсивне поліпшення екологічних характеристик двигунів йшло останніми роками. Так, якщо за період з 1976 р. (модель 740.10) по 1996 р. (модель 740.11-240, відповідна нормам Євро-1) вміст монооксиду вуглецю у відпрацьованих газах зменшився в 3 рази (таблиця. 4), А вуглеводнів і оксидів азоту — в 2 рази, то за період з 1996-го (модель 740.11-240) по 2004 р. (модель 740.60-360, що відповідає нормам Євро-3) — відповідно в 3; 3,5 і 1,6 разу. Крім того, викиди твердих частинок знизилися в 3,5 разу.

Всі перераховані — результат заходів щодо підвищення технічного рівня двигунів. Наприклад, досвід створення дизеля, що відповідає нормам Євро-3, показав: у разі дизелів розмірності D x S = 120 х 130 мм, що мають потужність 206—265 кВт (280—360 л. с.), задачу можна вирішити, застосувавши або модернізовану паливну апаратуру ОАО ЯЗДА (модель 337-23) з електронною системою управління швидкісними для навантаження режимами його роботи, або апаратуру фірми Бош (тип Р7100) в комплектації з електронним регулятором. Тому що конструкції плунжера обидві мають верхні кромки, що управляють, підвищують якість робочого процесу двигуна на неодруженому і часткових режимах його роботи, а ЕСУ дозволяє формувати необхідну зовнішню швидкісну характеристику, застосовувати різні способи регулювання, коректувати циклову подачу палива залежно від тиску, температур наддувочного повітря і палива, значно покращує якість перехідних процесів. Правда, у паливної апаратури ОАО ЯЗДА є істотна перевага перед апаратурою Бош: спадкоємність технологічних процесів. Але є, на жаль, і недоліки. Це неможливість процесу уприскування палива під тиском більше 120 Мпа (1200 кгс/см2) і управління кутом випередження уприскування по оптимальному алгоритму.

Проте як остаточне рішення був прийнятий третій варіант — система топлівоподачи Up20 фірми Бош, виконана на базі індивідуальних ТНВД, стовпчикових секцій з електронним управлінням, яка забезпечує максимальний тиск уприскування палива в діапазоні 120—160 Мпа (1200—1600 кгс/см2) і заданий оптимальний алгоритм зміни почала і тривалість уприскування. До того ж, для неї характерні і інші достоїнства: висока експлуатаційна надійність, стійкість до перевантажень і дизельних палив низької якості.

Камаз| запчастини КАМАЗ

Схожі статті: